Calculadora Científica Casio Fx-82Ms?

Is Casio fx82ms een grafische rekenmachine?

Maar: het is dus geen grafische machine!

Hoe zet ik de FX 82MS uit?

In- en uitschakelen van de spanning Druk op om de calculator in te schakelen. Druk op (OFF) om de calculator uit te schakelen.

Hoe haal je de wetenschappelijke notatie van je rekenmachine af Casio FX 82MS?

Op de Casio fx-82TL en fx-82MS doe je dat door 3 maal op de MODE-knop te drukken, en dan te kiezen voor 2 (Sci).

Hoe doe je een breuk op een rekenmachine Casio FX 82ex?

Druk op (≈) in plaats van  na het invoeren van een berekening. Als breuken en decimale waarden in een berekening worden gemixt terwijl iets anders dan MathI/MathO is geselecteerd, zal het resultaat worden weergegeven als een decimale waarde.

Wat is het verschil tussen een rekenmachine en een grafische rekenmachine?

Functies grafische rekenmachine – Een grafische rekenmachine heeft vaak verschillende functies. Op de middelbare school wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van het uitrekenen van bepaalde sommen, tekenen van grafieken en maken van tabellen, rekenen met matrices en het maken van statistieken.

 • Deze functies heeft een normale rekenmachine niet.
 • Het is dus erg belangrijk om een grafische rekenmachine aan te schaffen voor de middelbare school.
 • Verder is het mogelijk om teksten op te slaan op een grafische rekenmachine en deze te verbinden met een pc, andere grafische rekenmachine of internet met behulp van een kabel.

Soms is het ook mogelijk om enkele spelletjes te spelen op de grafische rekenmachine, maar dit verschilt veel per type.

Welke Casio rekenmachine middelbare school?

CASIO fx-82NL is de vervanger van onze oude rekenmachines – De voornaamste reden: de fx-82NL is specifiek ontwikkeld voor het Nederlands voortgezet onderwijs. Wiskundedocenten en andere vakspecialisten hebben samen de lesmethoden en manier van noteren geïntegreerd in de weergave van de rekenmachine.

CASIO fx-82NL CASIO fx-82EX CASIO fx-82MS
Standaardtaal Nederlands / Engels Engels Engels
Getalnotatie Europees Engels Engels
Wiskundige functies √, x², x-1, 1/x, x!, xy, x1/y √, x², x-1, 1/x, x!, xy, x1/y √, x², x-1, 1/x, x!, xy, x1/y
Geschikt voor examens
Natuurlijke weergave (zoals in lesboek)
Kleur Lichtblauw Zwart / roze Zwart
Hardcase + cover
Beschikbaarheid Verkrijgbaar bij alle bekende retailers Niet meer leverbaar Niet meer leverbaar

Welke batterij in Casio rekenmachine?

Werkt op 4xAAA batterijen (meegeleverd).

Hoe zet je een macht op je rekenmachine?

Na dit hoofdstuk weet je:

hoe je machten kunt uitrekenen op je rekenmachine hoe je elk getal kunt schrijven als een macht wat de eigenschappen zijn van de macht 0 hoe je kwadraten en derde machten snel kunt uitrekenen op je rekenmachine (verbreding) hoe je machten met negatieve grondtallen kunt invoeren in je rekenmachine (verdieping)

Ook op je rekenmachine kun je machten invoeren. Dit gaat met toets waar de letters x y of x^y opstaan of het symbool ^, Je tikt eerst het grondgetal in. Dan de x y, x^y of ^ toets en daarna de macht. Dus 5 x y 4. Of 5 x^y 4. Of 5 ^ 4. Probeer dit nu uit!

Welke rekenmachine voor havo vwo?

De Casio FX-CG50 is de verplichte rekenmachine voor het HAVO / VWO in 2021. * De krachtige grafische, numerieke rekenmachine voor wiskunde en natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs.

Hoe zet ik mijn rekenmachine in wetenschappelijke notatie?

Als je wilt dat de rekenmachine ALLE getallen in de wetenschappelijke notatie weergeeft, dan toets je en kies je op regel 2 voor SCI (Scientific notation).

Welke normale rekenmachine voor vwo?

Casio FX82 MS – Verreweg de meest gebruikte rekenmachine onder HAVO/VWO leerlingen is de Casio FX82 MS. Deze rekenmachine is goedkoop maar heeft alles wat je nodig hebt bij natuurkunde en voldoet aan alle eisen. Als je een beetje zoekt kun je hem voor minder dan € 10,- kopen.

You might be interested:  Calculadora De Taxas Maquininha?

Hoe doe je Kwadraat op rekenmachine Casio?

V1 Hoe kan ik het kwadraat, de derde of de vierde macht van een getal berekenen? A1 Daarvoor gebruikt u de toetsen, Als u bijvoorbeeld het kwadraat van 2,5 wilt berekenen, drukt u op 2.5, Als u de derde macht van 2,5 wilt berekenen, drukt u op 2.5, Als u de vierde macht van 2,5 wilt berekenen, drukt u op 2.5,

Hoe moet je een breuk vermenigvuldigen?

Methode – Een breuk ziet er als volgt uit: $$\mbox =\frac } }$$ Optellen en aftrekken Als je 2 breuken wilt optellen of aftrekken, dan moeten de noemers van de breuken hetzelfde zijn. Als de noemers gelijk zijn kunnen de tellers bij elkaar worden opgeteld of van elkaar worden afgetrokken.

$$\mbox = \frac } }$$ $$\mbox = \frac } }$$

Voorbeeld: $$\frac – \frac = \frac = \frac $$ Wanneer je breuken bij elkaar wilt optellen die niet dezelfde noemer hebben, moet je eerst de noemer gelijk maken. Dit doe je door de noemer en de teller te vermenigvuldigen tot beide noemers hetzelfde getal hebben.

$$\frac + \frac = \frac + \frac = \frac $$ Hier vermenigvuldigen we $$\frac $$ met 2, zowel de teller als de noemer. Nu zijn de noemers gelijk en kan er verder gerekend worden.

$$\frac + \frac = \frac + \frac = \frac + \frac = \frac = \frac $$ We vermenigvuldigen beide noemers met elkaar om dezelfde noemer te krijgen. Dit is een trucje waarbij je altijd voor beide breuken dezelfde noemer krijgt.

Vermenigvuldigen Voor het vermenigvuldigen van breuken is het niet vereist dat de breuken gelijke noemers hebben. Bij het vermenigvuldigen van breuken moeten de tellers met elkaar worden vermenigvuldigd en de noemers met elkaar worden vermenigvuldigd. $$\mbox = \frac } }$$ Voorbeeld:

$$\frac · \frac = \frac $$ $$\frac · \frac = \frac = \frac $$ (je kunt het antwoord hier vereenvoudigen)

Delen Ook bij het delen van breuken hoeven de noemers niet hetzelfde te zijn. Voor delen geldt: delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde (van die breuk). Bij deze methode vervang je het gedeeld-door-teken voor een vermenigvuldigingsteken. Als je het teken veranderd moet je wel de noemer en de teller van de breuk, waardoor je deelt, omdraaien.

$$\mbox = \frac } }:\frac } }$$ $$=\frac } }\cdot\frac } }$$

Voorbeeld:

$$\frac : \frac = \frac · \frac = \frac = \frac $$

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

Welke rekenmachine heb je nodig voor wiskunde A?

Grafische rekenmachine, soms toegestaan in havo en vwo – Een grafische rekenmachine is nodig voor een examenkandidaat om wiskundige:

informatie te raadplegen situaties te verkennen redeneringen te geven berekeningen uit te voeren

Op basis van de vastgestelde syllabi is een grafische rekenmachine toegestaan voor de centrale examens van de vakken wiskunde A en B voor havo en wiskunde A, B en C voor vwo tijdens examenjaar 2023. Let op: als een grafische rekenmachine voor een examen is toegestaan, dan is het gebruik van een ‘normale’ rekenmachine daarmee gelijk verboden.

Heb je een grafische rekenmachine nodig voor wiskunde A?

De grafische rekenmachine als toegestaan hulpmiddel bij de CE’s wiskunde havo en vwo Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bepaalt jaarlijks in een regeling welke hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens de centrale examens. Voor de centrale examens in de vakken wiskunde a, b en c op havo- en vwo-niveau hebben leerlingen een grafische rekenmachine nodig.

Over het algemeen beschikken veel types grafische rekenmachines over te veel functionaliteiten voor een goede toetsing van de examenstof. Daarom worden bij het centraal examen alleen die types grafische rekenmachines toegestaan, waarbij functionaliteiten die een onterecht voordeel geven kunnen worden geblokkeerd door middel van een examenstand.

Om de controle voor examinatoren mogelijk te maken is verder vereist dat gedurende het examen zichtbaar is dat de rekenmachine in de juiste examenstand staat. De examenstanden worden door het CvTE goedgekeurd en waar nodig door de fabrikant bijgesteld.

De regeling toegestane hulpmiddelen bevat een lijst met meerdere actuele types die zijn toegestaan. Vaak schrijven scholen daarvan een bepaald type voor. Voor het lesgeven wordt het namelijk als praktisch ervaren dat alle leerlingen in de klas over hetzelfde apparaat beschikken, aangezien verschillende typen verschillend kunnen werken.

Aan welk type de voorkeur wordt gegeven, is een professionele afweging die betrokkenen op de scholen zelf kunnen maken. Als een type grafische rekenmachine eenmaal is toegestaan bij het centraal examen blijft het meerdere jaren op de lijst staan. Bij de centrale examens van 2022 zijn dat negen types van vier verschillende merken.

 1. Zie, Dat zijn dezelfde toegestane rekenmachines die voor vwo sinds 2019 en voor havo sinds 2018 zijn toegestaan, aangevuld met enkele nieuwe types.
 2. Fabrikanten stellen de examenstand bij van machines waarvan zij de software nog ondersteunen.
 3. Dit betekent dat machines die niet langer door de fabrikant ondersteund worden niet langer worden toegestaan.
You might be interested:  Segunda Parcela Do Décimo Terceiro Calcular?

Vandaar dat per examenjaar 2023 twee types rekenmachines niet meer op de lijst staan die jarenlang wel toegestaan zijn geweest, in dit geval zeven jaar of langer. In de tabel hieronder staat met een kruisje aangegeven welke types in de examenjaren 2022, 2023 en/of 2024 zijn toegestaan.

Merk Type 2022 2023 2024
Casio fx-9860GII(SD) X X X
fx-CG20 X
fx-CG50 X X X
Hewlett Packard HP Prime X X X
Texas Instruments TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje X
TI-84 Plus CE-T X X X
TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) X X X
TI-Nspire CXII-T (zowel de versie met als zonder CAS) X X X
NumWorks De grafische rekenmachine van NumWorks X X X

Welke rekenmachine nodig voor havo 4?

Rekenmachines Waar gebruik je een grafische rekenmachine voor?  In de bovenbouw van de middelbare school, vanaf 4 HAVO en 4 VWO, heb je een grafische rekenmachine nodig voor wiskunde A, B, C en D. Tijdens de eindexamens van wiskunde gebruik je een grafische rekenmachine voor het raadplegen van wiskundige informatie, het verkennen van wiskundige situaties en het uitvoeren van berekeningen.

 • Soms heb je een grafische rekenmachine ook nodig voor natuurkunde of scheikunde.
 • Voor een bovenbouwleerling is een grafische rekenmachine dus onmisbaar! Wat zijn de functies van een grafische rekenmachine? Met een grafische rekenmachine kan je meer dan alleen sommen uitrekenen, zoals met een gewone rekenmachine.

Een grafische rekenmachine heeft heel veel verschillende functies; zo kan je onder andere grafieken tekenen, tabellen maken, sommen met matrices oplossen en teksten of zelfgemaakte formules typen, opslaan en gebruiken. Nog een voordeel van een grafische rekenmachine is dat je deze kan koppelen aan je computer, zodat je zelfgemaakte formules, grafieken en tabellen kan opslaan en printen.

 • Op sommige grafische rekenmachines kan je zelfs spelletjes spelen of data uitwisselen met andere gebruikers.
 • Grafische rekenmachine gebruiken bij examens Elk examenjaar bepaalt het College voor Toetsen en Examens welke grafische rekenmachines toegestaan zijn bij het eindexamen.
 • Het College voor Toetsen en Examens bepaalt dus uit welke modellen grafische rekenmachines jij kan kiezen.

Een grafische rekenmachine moet voor het eindexamen namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. De rekenmachine moet bijvoorbeeld in de zogenaamde “examenstand” kunnen, waarbij het geheugen van de rekenmachine wordt geblokkeerd en je dus niet in oude bestanden kan spieken.

Ook mag je lang niet voor alle eindexamenvakken een grafische rekenmachine gebruiken: alleen voor de eindexamens van wiskunde A, B en C van HAVO en VWO is een wiskundige rekenmachine toegestaan. Grafische rekenmachine kopen bij WisMon Ga jij volgend jaar naar de bovenbouw of zit jij al in de bovenbouw van de middelbare school? Dan is de kans groot dat jij een grafische rekenmachine nodig hebt.

Heb je toch nog wat vragen of vind je het moeilijk om te kiezen tussen verschillende modellen grafische rekenmachines? Stel ons gerust een vraag via [email protected]. : Rekenmachines

Welke rekenmachine voor havo 2023?

De machines die in 2023 in elk geval zijn toegestaan: Casio: – Fx-9860GII(SD) (in 2025 voor het laatst toegestaan bij de examens); – Fx-CG50. Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine Een grafische rekenmachine is alleen toegestaan als het geheugen van de grafische rekenmachine is geblokkeerd door een examenstand.

Welke rekenmachine voor universiteit?

Tijdens de tentamens waarbij gebruik mag worden gemaakt van rekenmachines zijn er slechts een aantal type rekenmachines toegestaan. Deze lijst is geactualiseerd. Het resterende academische jaar (2021-2022) zijn de volgende rekenmachines toegestaan: Casio FX 82 MS, Casio FX 82 ES (Plus), Casio FX(82)EX, Casio FX EX Plus, HP10S+, TI30XB(S) en de TI-1795.

Welke grafische rekenmachine voor examen vwo 2026?

De juiste rekenmachine voor het examen

Ti 84 Plus CE-T Python Edition TI-Nspire™ CX II-T
Goedgekeurd voor examens
Havo 2022-2025
Vwo 2022- 2026
Europese scholen

Is Casio een grafische rekenmachine?

Beschrijving De Casio FX-CG50 is de opvolger van de Casio FX-CG20. Deze grafische rekenmachine heeft een moderne vormgeving en kent een aantal verbeterde functies. Deze rekenmachine werkt op basis van 4x AAA batterijen die standaard worden meegeleverd.

 • U hoeft dus geen batterijen los te bestellen, tenzij ze leeg zijn natuurlijk.
 • Verder weegt de rekenmachine 230 gram en beschikt het over een kleurendisplay met hoge resolutie.
 • Let op! Deze rekenmachine vanaf 2018 verplicht voor centrale examens vanwege de examenstand.
 • Deze grafische rekenmachine is ook in 2021 verplicht voor het HAVO/VWO.

Hoe dit precies zit, leest u hieronder.p.s. Batterijen leeg? Bestel ze dan hier ! Uw rekenmachine beschermen tegen krassen en slijtage? Bestel een bescherm-etui mee!

Welke grafische rekenmachine heb ik nodig?

Rekenmachines.com – Alle rekenmachines voor het voortgezet onderwijs ook grafische Bedankt voor uw bestelling Heeft u problemen met inloggen? Waarschijnlijk gebruikt u dan Internet Explorer als browser. Wij adviseren om Mozilla Firefox of Google Chrome te gebruiken als browser.

 • Er kan vertraging ontstaan bij de levering van de screenprotectors, deze zijn niet tijdig volledig geleverd en worden zsm nageleverd.U bent geïnteresseerd in ons nieuwe bestelsysteem voor uw onderwijsinstelling.
 • Op rekenmachines.com kunnen uw leerlingen met uw eigen inlog tegen speciale tarieven online de door u voorgeschreven rekenmachine(s) bestellen en voldoen met een gegarandeerde iDEAL-betaling.
You might be interested:  Imposto De Renda Calcular?

Na de geslaagde betaling ontvangt de leerling dan een orderbevestiging waarmee hij op een door u aangegeven datum de rekenmachine op school kan afhalen. Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine. Vooruitblik 2023 havo en vwo en 2024 vwoRekenmachine met basiswerkingenBij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd.Grafische rekenmachine;De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.Voorwaarden gebruik grafische rekenmachineAlleen grafische rekenmachines waarop het mogelijk is het geheugen te blokkeren middels een (Nederlandse) examenstand zijn toegestaan zodat alle machines gelijkwaardige functionaliteit hebben.

De examenstand houdt onder meer in dat programmeer-applicaties, programma’s en eerder opgeslagen gegevens niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in de examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen.Toegestane grafische rekenmachinesHet is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan.

De volgende machines zijn in 2023 op havo en 2024 op vwo in elk geval toegestaan:Casio: fx-9860GII(SD)(de fx-9860GII is voor het laatst bij de centrale examens havo en vwo in 2025 toegestaan) fx-CG50Hewlett Packard: HP PrimeTexas Instruments: TI-84 Plus CE-T (eventueel met python edition) TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS)NumWorks: De grafische rekenmachine van NumWorksVoor alle typen grafische rekenmachines geldt dat de machine voorzien is van een (Nederlandse) examenstand en de minimale OS- of firmwareversie die uiterlijk in de maartaanvulling voorafgaand aan het centraal examen voor de betreffende machine door het CvTE wordt gespecificeerd.Het CvTE heeft onder andere de taak ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen bij het centraal examen. : Rekenmachines.com – Alle rekenmachines voor het voortgezet onderwijs ook grafische

Welke grafische rekenmachine heb je nodig?

De Casio FX-CG50 is de verplichte rekenmachine voor het HAVO / VWO in 2021. * De krachtige grafische, numerieke rekenmachine voor wiskunde en natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs.

Heb je bij wiskunde A een grafische rekenmachine nodig?

De grafische rekenmachine als toegestaan hulpmiddel bij de CE’s wiskunde havo en vwo Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bepaalt jaarlijks in een regeling welke hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens de centrale examens. Voor de centrale examens in de vakken wiskunde a, b en c op havo- en vwo-niveau hebben leerlingen een grafische rekenmachine nodig.

 • Over het algemeen beschikken veel types grafische rekenmachines over te veel functionaliteiten voor een goede toetsing van de examenstof.
 • Daarom worden bij het centraal examen alleen die types grafische rekenmachines toegestaan, waarbij functionaliteiten die een onterecht voordeel geven kunnen worden geblokkeerd door middel van een examenstand.

Om de controle voor examinatoren mogelijk te maken is verder vereist dat gedurende het examen zichtbaar is dat de rekenmachine in de juiste examenstand staat. De examenstanden worden door het CvTE goedgekeurd en waar nodig door de fabrikant bijgesteld.

De regeling toegestane hulpmiddelen bevat een lijst met meerdere actuele types die zijn toegestaan. Vaak schrijven scholen daarvan een bepaald type voor. Voor het lesgeven wordt het namelijk als praktisch ervaren dat alle leerlingen in de klas over hetzelfde apparaat beschikken, aangezien verschillende typen verschillend kunnen werken.

Aan welk type de voorkeur wordt gegeven, is een professionele afweging die betrokkenen op de scholen zelf kunnen maken. Als een type grafische rekenmachine eenmaal is toegestaan bij het centraal examen blijft het meerdere jaren op de lijst staan. Bij de centrale examens van 2022 zijn dat negen types van vier verschillende merken.

 1. Zie, Dat zijn dezelfde toegestane rekenmachines die voor vwo sinds 2019 en voor havo sinds 2018 zijn toegestaan, aangevuld met enkele nieuwe types.
 2. Fabrikanten stellen de examenstand bij van machines waarvan zij de software nog ondersteunen.
 3. Dit betekent dat machines die niet langer door de fabrikant ondersteund worden niet langer worden toegestaan.

Vandaar dat per examenjaar 2023 twee types rekenmachines niet meer op de lijst staan die jarenlang wel toegestaan zijn geweest, in dit geval zeven jaar of langer. In de tabel hieronder staat met een kruisje aangegeven welke types in de examenjaren 2022, 2023 en/of 2024 zijn toegestaan.

Merk Type 2022 2023 2024
Casio fx-9860GII(SD) X X X
fx-CG20 X
fx-CG50 X X X
Hewlett Packard HP Prime X X X
Texas Instruments TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje X
TI-84 Plus CE-T X X X
TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) X X X
TI-Nspire CXII-T (zowel de versie met als zonder CAS) X X X
NumWorks De grafische rekenmachine van NumWorks X X X